B 737-8BK " OK-TVN " Travel Service

Flughafen Prag am 03.09.2010

B737 OK-TVN-1
B737 OK-TVN-1