B 737-8K2/W " PH-BGA " KLM

Flughafen Amsterdam Schiphol am 21.03.2016

B737 PH-BGA-1
B737 PH-BGA-1