B 737-7K2 " PH-BGH " KLM Royal Dutch Airlines

Flughafen Prag am 31.12.2015

B737 PH-BGH-1
B737 PH-BGH-1