B 737-8K5/W " TC-SNY " SunExpress

Flughafen Leipzig Halle am 31.05.2015

B737 TC-SNY-1
B737 TC-SNY-1