B 737-505 " VP-BGR " Orenair

Flughafen Moskau Domodedowo am 22.08.2011

B737 VP-BGR-1
B737 VP-BGR-1