B 737-524 " VP-BYJ "  Transaero Airlines

Flughafen Moskau Domodedowo am 02.09.2013

B737 VP-BYJ-1
B737 VP-BYJ-1