B 737-548 " VQ-BBO " Tatarstan Air

Flughafen Prag am 09.06.2012

B737 VQ-BBO-1
B737 VQ-BBO-1