B 737-8ZS/W " VQ-BKV " S7 Airlines

Flughafen Moskau Domodedowo am 02.09.2013

B737 VQ-BKV-1
B737 VQ-BKV-1