B 737-8K5/W  " VQ-BNK "  Orenair

Flughafen Moskau Vnukovo am 04.05.2016

B737 VQ-BNK-1
B737 VQ-BNK-1