B 747-406  " PH-BFG " KLM Royal Dutch Airlines

Flughafen Amsterdam Schiphol am 22.03.2016

B737 PH-BFG-1
B737 PH-BFG-1