B 757-236(F) " G-BIKM " EAT-DHL

Flughafen Leipzig Halle am 15.05.2011

B757 G-BIKM-1
B757 G-BIKM-1