B 767-336ER  " G-BZHB " British Airways

Flughafen Amsterdam Schiphol am 22.03.2016

B767 G-BZHB-1
B767 G-BZHB-1