B 777-39LER " B-2035" Air China

Flughafen Frankfurt/Main am 19.05.2013

B777 B-2035-1
B777 B-2035-1