B 777-367ER " B-KPG " Cathay Pacific Airways

Flughafen Frankfurt / Main am 06.04.2014

B777 B-KPG-1
B777 B-KPG-1