B 787-8 " PH-TFK "  ArkeFly

Flughafen Amsterdam Schiphol am 22.03.2016

B787 PH-TFK-1
B787 PH-TFK-1
B787 PH-TFK-2
B787 PH-TFK-2