B 747-8HVF " VQ-BGZ " Air Bridge Cargo

Flughafen Leipzig Halle am 04.02.2014

B747 VQ-BGZ-1
B747 VQ-BGZ-1