B 767-336ER  " G-BZHC " British Airways

Flughafen Moskau Domodedowo am 22.08.2011

B767 G-BZHC-1
B767 G-BZHC-1