B 737-7K2 " PH-BGI " KLM Royal Dutch Airlines

Flughafen Amsterdam Schiphol am 22.03.2016

B737 PH-BGI-1
B737 PH-BGI-1
B737 PH-BGI-2
B737 PH-BGI-2