B 737-8LJ/W " VQ-BWG "  Pobeda

Flughafen Moskau Vnukovo am 04.05.2016

B737 VQ-BWG-1
B737 VQ-BWG-1

und am 28.08.2018

B 737-8LJ/W " VQ-BWG "  Pobeda -2
B 737-8LJ/W " VQ-BWG " Pobeda -2

Flughafen Berlin Tegel am 18.01.2020

B 737-8LJ/W " VQ-BWG "  Pobeda -3
B 737-8LJ/W " VQ-BWG " Pobeda -3